Aktiviteter:
ma ti on to fr
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Juni - 2018
<<
>>

 John Dahle Skipshandel A/S

Monter Stormarked Forus

Maritim Båtutstyr

Ryfylke Friluftsråd

 

Miljøtiltak i Breivik


26.06.2012
Styret har vedtatt å gjennomføre miljøtiltak for båtvedlikehold i Breivik i løpet av sommeren 2012. Anlegget omfatter både slipp og opplagsplass. Totale prosjektkostnader er kr 350.000.

 

Se bildet som gjelder slippen her.

Se bildet som gjelder opplagsplassen her.

Medlemmene oppfordres til å kommentere de vedtatte tiltakene. Send kommentar direkte til styret til leder@seilforeningen1928.no og kommentarer som ønskes publisert her på nettsidene til nettred@seilforeningen1928.no.

Her er brevet fra styret som følger informasjonen i lenkene over:

 

Stavanger 26.06.2012

Til medlemmene, Seilforeningen 1928. 

Styret har vedtatt å gjennomføre miljøtiltak på foreningens område i Breivik i løpet av sommeren 2012. Bakgrunnen er brev til foreningen fra Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) og utviklingen med ny Grunnleieavtale med Stavanger kommune (SK) og påfølgende Driftsavtale for det leide området.

Anlegget vil bestå av to deler: Tiltak for Slipp og tiltak på Opplagsplassen. Tiltakene har til hensikt å tilfredsstille de miljøkrav som er satt fram og vil bli satt fram av myndighetene Klif og SK, og tar sikte på å imøtekomme medlemmenes nåværende og fremtidige behov ved vårpuss, opplag og vedlikehold av båtene.  

Disse forholdene er blitt tillagt særlig vekt ved avgjørelsen om å iverksette prosjektet:

  1. På årsmøtet 8. mars 2012 uttrykte mange medlemmer et sterkt ønske om å bevare muligheten for å benytte slippen til vårpuss. Styret har arbeidet videre med dette og har prosjektert og innhentet anbud for en slik løsning. Det fremkommer at det er en betydelig økonomisk innsparing ved å gjennomføre miljøtiltak på Slipp og på Opplagsplassen på samme tid og med samme entreprenør.  Styret ser det aktuelle anbudet som godt, en utsettelse vil ventelig medføre betydelig kostnadsøkning.  Anbudet er tidsbegrenset.  De to tiltakene vil tilfredsstille ønsket om å kunne benytte både slippen og opplagsplassen til vårpuss og får samlet kapasitet til å håndtere alle foreningens 50 båter. 


  2. Årsmøtet 8.mars 2012 vedtok styrets innstilling om å etablere miljøprosjekt på opplagsplassen, men iverksettelsen forutsatte økonomisk bidrag fra kommunen til asfaltering av parkeringsplass/opplagsplass og til reparasjon av veien. Etter at foreningens søknad ble sendt 3. februar, er det avholdt flere møter i Kommunalrådet for miljø og byutvikling, uten at søknaden er blitt behandlet. Styret ser det slik at foreningen ikke kan la kommunens behov for lengre saksbehandlingstid føre til en ytterligere utsettelse av de planlagte miljøtiltakene.  I verste fall vil kommunen vente med å behandle søknaden til ny driftsavtale er på plass. En så lang saksbehandlingstid var ikke forutsett i årsmøtet.   
  3. For foreningen er det viktig å opprettholde virksomheten med vårpuss og opplag av medlemmenes båter på foreningens eget område, både fordi dette er praktisk for medlemmene og fordi aktiviteten er en vesentlig faktor i det sosiale livet i foreningen.  Gjennomføringen av miljøtiltakene i Breivik vil legge til rette for og sikre denne ordningen. Det vil være en ulykke for foreningen dersom foreningens anlegg blir stengt for tradisjonelt vedlikehold av båter ved innføringen av ny Driftsavtale i 2013. 

Basert på det aktuelle anbudet er prosjektet kostnadsberegnet til totalt kr 350 000. Kostnadene vil i første omgang bli dekket av foreningens midler, det planlegges ingen ytterligere fakturering av havneavgiften i 2012. Den langsiktige finansieringen vil behandles av årsmøtet i 2013.

Det vises for øvrig til hjemmesidens «Nyhetsarkiv»: Miljøkrav 10.04.12, og plantegninger som vil bli lagt ut. 

For styret i Seilforeningen 1928.

Stig Gard Paulsen
Leder.


 tilbake             Print  Utskriftvennlig versjon
E-post